16.12.2014

ODLUKE UPRAVNOG ODBORA - sjednica 03/2014

Upravni odbor Hrvatskog taekwondo saveza je na sjednici 03/2014 od 13. prosinca 2014 donio sljedeće odluke:


USVAJANJE ODLUKE O TAKSAMA


Upravni odbor HTS-a je usvojio Odluku o taksama za 2015. godinu. Odluka o taksama objavljena je na službenoj stranici HTS-a www.taekwondo.hr pod linkom formulari.


PRAVILNIK O REGISTRACIJI NATJECATELJA


Upravni odbor je potvrdio odluku donesenu putem maila o usvajanju Pravilnika o registraciji natjecatelja HTS-a za 2015. godinu. Pravilnik je objavljen na službenoj stranici HTS-a www.taekwondo.hr pod linkom Pravilnici.


POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA


Upravni odbor je usvojio Poslovnik o radu Upravnog odbora. Poslovnik je objavljen na službenoj stranici HTS-a www.taekwondo.hr pod linkom Pravilnici.


PRIDRUŽIVANJE NOVIH ČLANICA


Upravni odbor je temeljem pristigle dokumentacije odredio mentore za sljedeće klubove:  1. Tk “Škorpion Gornja Vrba”, Ruščica – mentor Damir Zahirović

  2. Tk “Elite”, Zagreb – mentor Boris Makarun

  3. Tk “Marsonia Kuna”, Slavonski Brod – mentor Drago Maček

  4. Tk “Cobra”, Zagreb – mentor Petar Josipović


IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA PROVJERU POSTUPKA NOMINACIJE SPORTAŠA I STRUČNIH DJELATNIH SPORTSKIH OSOBA ZA DODJELU NOVČANE NAGRADE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


Upravni odbor je imenovao Povjerenstvo temeljem negativnih reakcija dijela taekwondo javnosti. Povjerenstvo će provjeriti dokumentaciju i postupak nominacije sportaša i stručnih djelatnih osoba za dodjelu novčane nagrade Vlade Republike Hrvatske za ostvarene sportske rezultate.


Predsjednik Povjerenstva je gdin. Anto Nobilo, a članovi su gdin. Juraj Kralj i gdin. Anđelko Vučenik.


Povjerenstvo će o svom radu i zaključcima obavijestiti Nadzorni odbor HTS-a, a izvješće će se objaviti i na web stranici HTS-a.

14.12.2014

Svjetske nagrade za fair play u 2014.

14.12.2014

Temeljna misija Međunarodnog fair play odbora je skretanje pažnje na izuzetne primjere fair playa i sportskog ponašanja, a glavno pomagalo pritom su mu godišnje nagrade koje sportašima i timovima te sportskim novinarima, dužnosnicima i organizacijama dodjeljuje u četiri kategorije: za čin, čin mladih, karijeru i promicanje fair playa. Svi koji su tijekom godine svjedočili izuzetnim primjerima sportskog ponašanja pozvani su da ih do 20. prosinca kandidiraju za "Svjetske fair play nagrade za 2014". Upute i obrasce za nominaciju možete naći na stranici Odbora (International Fair Play Committee).

13.12.2014

Para-taekwondo prvenstva u 2015

13.12.2014

Po okončanju prvog Seminara za klasifikatore i trećeg Europskog para-taekwondo prvenstva u turskom Beleku su se okupili članovi Para-taekwondo odbora WTF-a. Prije rasprave o razvoju svjetskog para-taekwondo sporta posebno je apostrofirana pozitivna dinamika njegovog razvoja na starom kontinentu, a jedan od važnijih zaključaka potom je bio da će WTF u 2015. pokrenuti sustav rangiranja para-taekwondo boraca, što je kontinentalnim vodstvima neki dan dodatno objasnio predsjednik Choue u slijedećem pismu:

"Dragi predsjednici i glavni tajnici,

srdačno vas pozdravljam u ime Svjetske taekwondo federacije.

Treće Europsko para-taekwondo prvenstvo uspješno je završeno 27. studenoga 2014. uz sudjelovanje 75 sportaša iz 15 zemalja. To je svjedočanstvo o našem neprestanom radu diljem svijeta na promicanju para-taekwondo sporta. Dok para-taekwondo kao sport nastavlja rasti i popularnošću i brojem sudionika, važno je da WTF i kontinentalne unije nastave organizirati međunarodna para-taekwondo prvenstva na najvišoj razini.

Na sastanku Para-taekwondo odbora WTF-a održanom 28. studenoga 2014. predloženo je da tijekom 2015. i 2016. sva kontinenrtalna prvenstva budu otvorena sudionicima iz cijelog svijeta, radi daljneg promicanja para-taekwondoa i kreiranja prigoda za natjecanja. To će pomoći razvoju sportaša, kao i promicanju para-taekwondoa u regijama.

Kontinetalna para-taekwondo prvenstva trenutno se održavaju samo u Panamerici i Europi. WTF bi u 2015. želio vidjeti održavanje Azijskog i Afričkog para-taekwondo prvenstva.

U 2015. će biti predstavljen svjetski para-taekwondo ranking WTF-a. Prvenstva na kontinentalnoj razini imat će G-4 status, a ona kontinentalna prvenstva koja budu otvorena i za ostatak svijeta natjecateljima sa drugih kontinenata donosit će G-2 bodove.

S poštovanjem,
Chungwon Choue, predsjednik"

12.12.2014

Baku 2015: ususret Europskim igrama

12.12.2014

Prije više od pola godine svi sportovi su objavili Kvalifikacijska pravila, iz kojih smo saznali da će na Europskim igrama taekwondo imati 64 seniorke i 64 seniora, njih 16 po olimpijskoj kategoriji. 14 poziva automatski će dobiti najbolje plasirani europski borci iz olimpijskog rankinga WTF-a, po jedno mjesto čuvat će se za domaćine, a jedno će biti popunjeno pozivnicama. Ta su Pravila u međuvremenu zamijenjena manje preciznima, a ovih dana iz nekih drugih vijesti saznajemo da je došlo do izvjesnih promjena.

Europska taekwondo unija izvještava da je za dobavljača elektronskih zaštitnih i bodovnih sustava izabrana tvrtka Daedo International, a usput spominju kako će za pozivanje 14 najboljih biti mjerodavne rang liste WTF-a koje budu aktualne na dan 17. ožujka 2015. Prva inačica pravila govorila je o 31. prosincu 2014., što znači da su sportaši dobili dva dodatna mjeseca za pokušaj da se probiju u europski vrh.

Naši kandidati za Europske igre, prema rankingu za prosinac:

SF-49/1.   • Lucija Zaninović     (45./42,20)
SF-57/4.   • Ana Zaninović     (34./59,92)
SF-57/20. • Martina Zubčić     (34./59,92)
SF-67/13. • Marina Sumić     (33./48,67)
SF-67/23. • Petra Matijašević     (33./48,67)
SF+67/16. • Iva Radoš         (28./57,97)
SM-58/31. • Stipe Jarloni     (48./38,32)
SM-68/28. • Filip Grgić     (33./61,03)
SM-80/--   • -- (35./55,36)
SM+80/17. • Vedran Golec     (43./39,58)

- Redni broj iza kategorije označava plasman u aktualnom rankingu, a u zagradama je naveden plasman 14. europskog sportaša u tom rankingu i količina njegovih bodova (uračunati su svi sportaši iz iste zemlje);
- Maksimalna kvota po savezu su četiri seniorke i četiri seniora;
- Prema prvoj inačici Kvalifikacijskih pravila, kvotu su mogla popuniti do dva sportaša iz iste kategorije;
- O prihvaćanju pozivnica odlučuju nacionalni olimpijski odbori;
- Eventualnu odbijenu pozivnicu dobiva slijedeći najbolji iz rankinga;
- Kontinentalne igre imaju G-4 status, pa će SVI sudionici zaraditi odgovarajuću količinu bodova za olimpijski ranking: 1./40; 2./24; 3./14,40; 5./8,64; 9./6,05 bodova.

10.12.2014

HOO: Pravilnik o kategorizaciji sportaša

10.12.2014

Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je svim članicama na raspravu uputilo nacrt Pravilnika o kategorizaciji sportaša, koji treba zamijeniti postojeći, iz 2007. godine. Pravilnikom se utvrđuju kategorije sportaša u Hrvatskoj, postupak njihovog razvrstavanja u kategorije, tijela nadležna za predlaganje i utvrđivanje kategorizacije, oblici i način ostvarivanja potpora, naknada, nagrada i drugih prava koje sportske udruge mogu davati sportašima, kriteriji kategorizacije te način vođenja registra kategoriziranih sportaša.

Pravilnik o kategorizaciji sportaša usko je vezan uz drugi ključan dokument na čijem nacrtu HOO intenzivno radi - uz Kriterije za vrednovanje sportskih programa nacionalnih sportskih saveza, temeljem kojih će se i sportovi rangirati po kategorijama. Navedene Kriterije HOO će predložiti svojim članicama usprkos činjenici da je za njihovo utvrđivanje od velike važnosti Nacionalni program sporta, kojeg je Vlada RH trebala podnijeti Hrvatskom Saboru u roku devet mjeseci od stupanja na snagu Zakona o sportu, a koji ni nakon osam godina nije donesen. Više: HOO

09.12.2014

MOO: jednoglasno usvojena "Olimpijska agenda 2020"

09.12.2014

Međunarodni olimpijski odbor je na 127. zasjedanju punog saziva jednoglasno usvojio 40 preporuka koje čine "Olimpijsku agendu 2020", strateški plan razvoja Olimpijskog pokreta, a predsjednik MOO-a Thomas Bach to je prokomentirao: “Olimpijska agenda 2020 je poput slagalice. Sad kad ste odobrili svih 40 preporuka možete vidjeti cjelovitu sliku. To je slika napretka, slika koja osigurava jedinstvenost Olimpijskih igara, slika koja promiče olimpijske vrijednosti. A to je i slika koja osnažuje i sport u društvu."

Bilo je planirano da će rasprava i glasanje trajati dva dana, ali je sve okončano već prvog dana zbog jednodušne podrške i samo 83 javljanja za riječ. O preporukama se glasalo pojedinačno i sve su dobile jednoglasnu potporu 96 nazočnih članova MOO-a, bez suzdržanih ili protivnih glasova.

Preporuke, uz ostalo, govore o promjenama u kandidacijskoj proceduri za domaćinstvo Igara, smanjenju troškova, održivost i nasljeđu Igara, fleksibilnijem sastavljanju sportskog programa, zaštiti "čistih" sportaša, osnivanju olimpijskog TV kanala, dobrom upravljanju i transparentnosti u sportu, njegovoj autonomiji i etičnosti, jačanju potpore sportašima i veza s profesionalnim ligama, uključivanju mladih u sport, daljnjem prožimanju sporta i kulture.

Ljetne Olimpijske igre zadržat će ograničenje na 10.500 sportaša, 5.000 trenera i dužnosnika, te 310 događanja, ali će se ocjenjivanje programa ubuduće usredotočiti na sportske discipline, a ne na sportove. Organizatori će moći predlagati dodatne sportove za "svoje" Igre. Na zasjedanjima MOO-a i dalje će se odlučivati o uključenju novih sportova u program, a u svakom je trenutku moguće i izbacivanje svakog sporta koji prekrši odredbe Olimpijske povelje ili Anti-dopinškog kodeksa. Izvršni odbor MOO-a i dalje će odlučivati o kvotama sportaša i uključivanju novih disciplina iz sportova koji već jesu u olimpijskom programu.

"Olympic Agenda 2020": ovdje (pdf)
"Olympic Agenda 2020 - context and background": ovdje (pdf)

08.12.2014

"World Cup" • Ekipni prvaci svijeta • Rusija

08.12.2014

Bolat Izutdinov (RUS)
Philipp Belov (RUS)
Konstantin Minin (RUS)
Viacheslav Minin (RUS)
Anton Kotkov (RUS)
Vasilii Nikitin (RUS)
Vladislav Larin (RUS)

08.12.2014

"World Cup" • Ekipne prvakinje svijeta • Koreja

08.12.2014

Hye-Jeong Kim (KOR)
Hwilang Kim (KOR)
Mikyung Kim (KOR)
Kyungseon Hwang (KOR)
So-young Seo (KOR)
Hyemi Park (KOR)
Hyeri Oh (KOR)

08.12.2014

"World Cup" • nagrade i priznanja

08.12.2014

Male MVP • Vladislav Larin (RUS)
Female MVP • Hye-Jeong Kim (KOR)
Best Coach Male Team • Stanislav Khan (RUS)
Best Coach Female Team • Chang-keon Lee (KOR)
Best Referee:
    Jae-bong Lee (KOR)
    Daniel Khorassandjian (LIB)
    Anne Gray Chase (USA)

08.12.2014

"World Cup" • rezultati završnih borbi

08.12.2014

• polufinale M: Iran - Meksiko 39:45
• polufinale M: Koreja - Rusija 38:51

• polufinale F: Koreja - Kina 33:24
• polufinale F: Francuska - Obala Bjelokosti 14:16

• finale M: Rusija - Meksiko 29:26
• finale F: Koreja - Obala Bjelokosti 47:25

Starije vijesti...

Kontakt

Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb, Croatia
hts@taekwondo.hr
Tel: 01/3012-348
Tel/Fax: 01/3091 073

HTS - IBAN broj
HR9423600001101455212

 
 
 
http://www.taekwondo.hr/could/again01.html http://www.taekwondo.hr/could/again02.html http://www.taekwondo.hr/could/again03.html http://www.taekwondo.hr/could/again04.html http://www.taekwondo.hr/could/again05.html http://www.taekwondo.hr/could/again06.html http://www.taekwondo.hr/could/again07.html http://www.taekwondo.hr/could/again08.html http://www.taekwondo.hr/could/again09.html http://www.taekwondo.hr/could/again10.html http://www.taekwondo.hr/could/again11.html http://www.taekwondo.hr/could/again12.html http://www.taekwondo.hr/could/again13.html http://www.taekwondo.hr/could/again14.html http://www.taekwondo.hr/could/again15.html http://www.taekwondo.hr/could/again16.html http://www.taekwondo.hr/could/again17.html http://www.taekwondo.hr/could/again18.html http://www.taekwondo.hr/could/again19.html http://www.taekwondo.hr/could/again20.html http://www.taekwondo.hr/could/again21.html http://www.taekwondo.hr/could/again22.html http://www.taekwondo.hr/could/again23.html http://www.taekwondo.hr/could/again24.html http://www.taekwondo.hr/could/again25.html http://www.taekwondo.hr/could/again26.html http://www.taekwondo.hr/could/again27.html http://www.taekwondo.hr/could/again28.html http://www.taekwondo.hr/could/again29.html http://www.taekwondo.hr/could/again30.html http://www.taekwondo.hr/could/again31.html http://www.taekwondo.hr/could/again32.html http://www.taekwondo.hr/could/again33.html http://www.taekwondo.hr/could/again34.html http://www.taekwondo.hr/could/again35.html http://www.taekwondo.hr/could/again36.html http://www.taekwondo.hr/could/again37.html http://www.taekwondo.hr/could/again38.html http://www.taekwondo.hr/could/again39.html http://www.taekwondo.hr/could/again40.html http://www.taekwondo.hr/could/again41.html http://www.taekwondo.hr/could/again42.html http://www.taekwondo.hr/could/again43.html http://www.taekwondo.hr/could/again44.html http://www.taekwondo.hr/could/again45.html http://www.taekwondo.hr/could/again46.html http://www.taekwondo.hr/could/again47.html http://www.taekwondo.hr/could/again48.html http://www.taekwondo.hr/could/again49.html http://www.taekwondo.hr/could/again50.html http://www.taekwondo.hr/could/again51.html http://www.taekwondo.hr/could/again52.html http://www.taekwondo.hr/could/again53.html http://www.taekwondo.hr/could/again54.html http://www.taekwondo.hr/could/again55.html http://www.taekwondo.hr/could/again56.html http://www.taekwondo.hr/could/again57.html http://www.taekwondo.hr/could/again58.html http://www.taekwondo.hr/could/again59.html http://www.taekwondo.hr/could/again60.html http://www.taekwondo.hr/could/again61.html http://www.taekwondo.hr/could/again62.html http://www.taekwondo.hr/could/again63.html http://www.taekwondo.hr/could/again64.html http://www.taekwondo.hr/could/again65.html http://www.taekwondo.hr/could/again66.html http://www.taekwondo.hr/could/again67.html http://www.taekwondo.hr/could/again68.html http://www.taekwondo.hr/could/again69.html http://www.taekwondo.hr/could/again70.html http://www.taekwondo.hr/could/again71.html http://www.taekwondo.hr/could/again72.html http://www.taekwondo.hr/could/again73.html http://www.taekwondo.hr/could/again74.html http://www.taekwondo.hr/could/again75.html http://www.taekwondo.hr/could/again76.html http://www.taekwondo.hr/could/again77.html http://www.taekwondo.hr/could/again78.html http://www.taekwondo.hr/could/again79.html http://www.taekwondo.hr/could/again80.html http://www.taekwondo.hr/could/again81.html http://www.taekwondo.hr/could/again82.html http://www.taekwondo.hr/could/again83.html http://www.taekwondo.hr/could/again84.html http://www.taekwondo.hr/could/again85.html http://www.taekwondo.hr/could/again86.html http://www.taekwondo.hr/could/again87.html http://www.taekwondo.hr/could/again88.html http://www.taekwondo.hr/could/again89.html http://www.taekwondo.hr/could/again90.html http://www.taekwondo.hr/could/again91.html http://www.taekwondo.hr/could/again92.html http://www.taekwondo.hr/could/again93.html http://www.taekwondo.hr/could/again94.html http://www.taekwondo.hr/could/again95.html http://www.taekwondo.hr/could/again96.html http://www.taekwondo.hr/could/again97.html http://www.taekwondo.hr/could/again98.html http://www.taekwondo.hr/could/again99.html http://www.taekwondo.hr/could/again100.html http://www.taekwondo.hr/could/again101.html http://www.taekwondo.hr/could/again102.html http://www.taekwondo.hr/could/again103.html http://www.taekwondo.hr/could/again104.html http://www.taekwondo.hr/could/again105.html http://www.taekwondo.hr/could/again106.html http://www.taekwondo.hr/could/again107.html http://www.taekwondo.hr/could/again108.html http://www.taekwondo.hr/could/again109.html http://www.taekwondo.hr/could/again110.html http://www.taekwondo.hr/could/again111.html http://www.taekwondo.hr/could/again112.html http://www.taekwondo.hr/could/again113.html http://www.taekwondo.hr/could/again114.html http://www.taekwondo.hr/could/again115.html http://www.taekwondo.hr/could/again116.html http://www.taekwondo.hr/could/again117.html http://www.taekwondo.hr/could/again118.html http://www.taekwondo.hr/could/again119.html http://www.taekwondo.hr/could/again120.html http://www.taekwondo.hr/could/again121.html http://www.taekwondo.hr/could/again122.html http://www.taekwondo.hr/could/again123.html http://www.taekwondo.hr/could/again124.html http://www.taekwondo.hr/could/again125.html http://www.taekwondo.hr/could/again126.html http://www.taekwondo.hr/could/again127.html http://www.taekwondo.hr/could/again128.html http://www.taekwondo.hr/could/again129.html http://www.taekwondo.hr/could/again130.html http://www.taekwondo.hr/could/again131.html http://www.taekwondo.hr/could/again132.html http://www.taekwondo.hr/could/again133.html http://www.taekwondo.hr/could/again134.html http://www.taekwondo.hr/could/again135.html http://www.taekwondo.hr/could/again136.html http://www.taekwondo.hr/could/again137.html http://www.taekwondo.hr/could/again138.html http://www.taekwondo.hr/could/again139.html http://www.taekwondo.hr/could/again140.html http://www.taekwondo.hr/could/again141.html http://www.taekwondo.hr/could/again142.html http://www.taekwondo.hr/could/again143.html http://www.taekwondo.hr/could/again144.html http://www.taekwondo.hr/could/again145.html http://www.taekwondo.hr/could/again146.html http://www.taekwondo.hr/could/again147.html http://www.taekwondo.hr/could/again148.html http://www.taekwondo.hr/could/again149.html http://www.taekwondo.hr/could/again150.html http://www.taekwondo.hr/could/again151.html http://www.taekwondo.hr/could/again152.html http://www.taekwondo.hr/could/again153.html http://www.taekwondo.hr/could/again154.html http://www.taekwondo.hr/could/again155.html http://www.taekwondo.hr/could/again156.html http://www.taekwondo.hr/could/again157.html http://www.taekwondo.hr/could/again158.html http://www.taekwondo.hr/could/again159.html http://www.taekwondo.hr/could/again160.html http://www.taekwondo.hr/could/again161.html http://www.taekwondo.hr/could/again162.html http://www.taekwondo.hr/could/again163.html http://www.taekwondo.hr/could/again164.html http://www.taekwondo.hr/could/again165.html http://www.taekwondo.hr/could/again166.html http://www.taekwondo.hr/could/again167.html http://www.taekwondo.hr/could/again168.html http://www.taekwondo.hr/could/again169.html http://www.taekwondo.hr/could/again170.html http://www.taekwondo.hr/could/again171.html http://www.taekwondo.hr/could/again172.html http://www.taekwondo.hr/could/again173.html http://www.taekwondo.hr/could/again174.html http://www.taekwondo.hr/could/again175.html http://www.taekwondo.hr/could/again176.html http://www.taekwondo.hr/could/again177.html http://www.taekwondo.hr/could/again178.html http://www.taekwondo.hr/could/again179.html http://www.taekwondo.hr/could/again180.html http://www.taekwondo.hr/could/again181.html http://www.taekwondo.hr/could/again182.html http://www.taekwondo.hr/could/again183.html http://www.taekwondo.hr/could/again184.html http://www.taekwondo.hr/could/again185.html http://www.taekwondo.hr/could/again186.html http://www.taekwondo.hr/could/again187.html http://www.taekwondo.hr/could/again188.html http://www.taekwondo.hr/could/again189.html http://www.taekwondo.hr/could/again190.html http://www.taekwondo.hr/could/again191.html http://www.taekwondo.hr/could/again192.html http://www.taekwondo.hr/could/again193.html http://www.taekwondo.hr/could/again194.html http://www.taekwondo.hr/could/again195.html http://www.taekwondo.hr/could/again196.html http://www.taekwondo.hr/could/again197.html http://www.taekwondo.hr/could/again198.html http://www.taekwondo.hr/could/again199.html http://www.taekwondo.hr/could/again200.html http://www.taekwondo.hr/could/again201.html http://www.taekwondo.hr/could/again202.html http://www.taekwondo.hr/could/again203.html http://www.taekwondo.hr/could/again204.html http://www.taekwondo.hr/could/again205.html http://www.taekwondo.hr/could/again206.html http://www.taekwondo.hr/could/again207.html http://www.taekwondo.hr/could/again208.html http://www.taekwondo.hr/could/again209.html http://www.taekwondo.hr/could/again210.html http://www.taekwondo.hr/could/again211.html http://www.taekwondo.hr/could/again212.html http://www.taekwondo.hr/could/again213.html http://www.taekwondo.hr/could/again214.html http://www.taekwondo.hr/could/again215.html http://www.taekwondo.hr/could/again216.html http://www.taekwondo.hr/could/again217.html http://www.taekwondo.hr/could/again218.html http://www.taekwondo.hr/could/again219.html http://www.taekwondo.hr/could/again220.html http://www.taekwondo.hr/could/again221.html http://www.taekwondo.hr/could/again222.html http://www.taekwondo.hr/could/again223.html http://www.taekwondo.hr/could/again224.html http://www.taekwondo.hr/could/again225.html http://www.taekwondo.hr/could/again226.html http://www.taekwondo.hr/could/again227.html http://www.taekwondo.hr/could/again228.html http://www.taekwondo.hr/could/again229.html http://www.taekwondo.hr/could/again230.html http://www.taekwondo.hr/could/again231.html http://www.taekwondo.hr/could/again232.html http://www.taekwondo.hr/could/again233.html http://www.taekwondo.hr/could/again234.html http://www.taekwondo.hr/could/again235.html http://www.taekwondo.hr/could/again236.html http://www.taekwondo.hr/could/again237.html http://www.taekwondo.hr/could/again238.html http://www.taekwondo.hr/could/again239.html http://www.taekwondo.hr/could/again240.html http://www.taekwondo.hr/could/again241.html http://www.taekwondo.hr/could/again242.html http://www.taekwondo.hr/could/again243.html http://www.taekwondo.hr/could/again244.html http://www.taekwondo.hr/could/again245.html http://www.taekwondo.hr/could/again246.html http://www.taekwondo.hr/could/again247.html http://www.taekwondo.hr/could/again248.html http://www.taekwondo.hr/could/again249.html http://www.taekwondo.hr/could/again250.html http://www.taekwondo.hr/could/again251.html http://www.taekwondo.hr/could/again252.html http://www.taekwondo.hr/could/again253.html http://www.taekwondo.hr/could/again254.html http://www.taekwondo.hr/could/again255.html http://www.taekwondo.hr/could/again256.html http://www.taekwondo.hr/could/again257.html http://www.taekwondo.hr/could/again258.html http://www.taekwondo.hr/could/again259.html http://www.taekwondo.hr/could/again260.html http://www.taekwondo.hr/could/again261.html http://www.taekwondo.hr/could/again262.html http://www.taekwondo.hr/could/again263.html http://www.taekwondo.hr/could/again264.html http://www.taekwondo.hr/could/again265.html http://www.taekwondo.hr/could/again266.html http://www.taekwondo.hr/could/again267.html http://www.taekwondo.hr/could/again268.html http://www.taekwondo.hr/could/again269.html http://www.taekwondo.hr/could/again270.html http://www.taekwondo.hr/could/again271.html http://www.taekwondo.hr/could/again272.html http://www.taekwondo.hr/could/again273.html http://www.taekwondo.hr/could/again274.html http://www.taekwondo.hr/could/again275.html http://www.taekwondo.hr/could/again276.html http://www.taekwondo.hr/could/again277.html http://www.taekwondo.hr/could/again278.html http://www.taekwondo.hr/could/again279.html http://www.taekwondo.hr/could/again280.html http://www.taekwondo.hr/could/again281.html http://www.taekwondo.hr/could/again282.html http://www.taekwondo.hr/could/again283.html http://www.taekwondo.hr/could/again284.html http://www.taekwondo.hr/could/again285.html http://www.taekwondo.hr/could/again286.html http://www.taekwondo.hr/could/again287.html http://www.taekwondo.hr/could/again288.html http://www.taekwondo.hr/could/again289.html http://www.taekwondo.hr/could/again290.html http://www.taekwondo.hr/could/again291.html http://www.taekwondo.hr/could/again292.html http://www.taekwondo.hr/could/again293.html http://www.taekwondo.hr/could/again294.html http://www.taekwondo.hr/could/again295.html http://www.taekwondo.hr/could/again296.html http://www.taekwondo.hr/could/again297.html http://www.taekwondo.hr/could/again298.html http://www.taekwondo.hr/could/again299.html http://www.taekwondo.hr/could/again300.html http://www.taekwondo.hr/could/again301.html http://www.taekwondo.hr/could/again302.html http://www.taekwondo.hr/could/again303.html http://www.taekwondo.hr/could/again304.html http://www.taekwondo.hr/could/again305.html http://www.taekwondo.hr/could/again306.html http://www.taekwondo.hr/could/again307.html http://www.taekwondo.hr/could/again308.html http://www.taekwondo.hr/could/again309.html http://www.taekwondo.hr/could/again310.html http://www.taekwondo.hr/could/again311.html http://www.taekwondo.hr/could/again312.html http://www.taekwondo.hr/could/again313.html http://www.taekwondo.hr/could/again314.html http://www.taekwondo.hr/could/again315.html http://www.taekwondo.hr/could/again316.html http://www.taekwondo.hr/could/again317.html http://www.taekwondo.hr/could/again318.html http://www.taekwondo.hr/could/again319.html http://www.taekwondo.hr/could/again320.html http://www.taekwondo.hr/could/again321.html http://www.taekwondo.hr/could/again322.html http://www.taekwondo.hr/could/again323.html http://www.taekwondo.hr/could/again324.html http://www.taekwondo.hr/could/again325.html http://www.taekwondo.hr/could/again326.html http://www.taekwondo.hr/could/again327.html http://www.taekwondo.hr/could/again328.html http://www.taekwondo.hr/could/again329.html http://www.taekwondo.hr/could/again330.html http://www.taekwondo.hr/could/again331.html http://www.taekwondo.hr/could/again332.html http://www.taekwondo.hr/could/again333.html http://www.taekwondo.hr/could/again334.html http://www.taekwondo.hr/could/again335.html http://www.taekwondo.hr/could/again336.html http://www.taekwondo.hr/could/again337.html http://www.taekwondo.hr/could/again338.html http://www.taekwondo.hr/could/again339.html http://www.taekwondo.hr/could/again340.html http://www.taekwondo.hr/could/again341.html http://www.taekwondo.hr/could/again342.html http://www.taekwondo.hr/could/again343.html http://www.taekwondo.hr/could/again344.html http://www.taekwondo.hr/could/again345.html http://www.taekwondo.hr/could/again346.html http://www.taekwondo.hr/could/again347.html http://www.taekwondo.hr/could/again348.html http://www.taekwondo.hr/could/again349.html http://www.taekwondo.hr/could/again350.html http://www.taekwondo.hr/could/again351.html http://www.taekwondo.hr/could/again352.html http://www.taekwondo.hr/could/again353.html http://www.taekwondo.hr/could/again354.html http://www.taekwondo.hr/could/again355.html http://www.taekwondo.hr/could/again356.html http://www.taekwondo.hr/could/again357.html http://www.taekwondo.hr/could/again358.html http://www.taekwondo.hr/could/again359.html http://www.taekwondo.hr/could/again360.html http://www.taekwondo.hr/could/again361.html http://www.taekwondo.hr/could/again362.html http://www.taekwondo.hr/could/again363.html http://www.taekwondo.hr/could/again364.html http://www.taekwondo.hr/could/again365.html http://www.taekwondo.hr/could/again366.html http://www.taekwondo.hr/could/again367.html http://www.taekwondo.hr/could/again368.html http://www.taekwondo.hr/could/again369.html http://www.taekwondo.hr/could/again370.html http://www.taekwondo.hr/could/again371.html http://www.taekwondo.hr/could/again372.html http://www.taekwondo.hr/could/again373.html http://www.taekwondo.hr/could/again374.html http://www.taekwondo.hr/could/again375.html http://www.taekwondo.hr/could/again376.html http://www.taekwondo.hr/could/again377.html http://www.taekwondo.hr/could/again378.html http://www.taekwondo.hr/could/again379.html http://www.taekwondo.hr/could/again380.html http://www.taekwondo.hr/could/again381.html http://www.taekwondo.hr/could/again382.html http://www.taekwondo.hr/could/again383.html http://www.taekwondo.hr/could/again384.html http://www.taekwondo.hr/could/again385.html http://www.taekwondo.hr/could/again386.html http://www.taekwondo.hr/could/again387.html http://www.taekwondo.hr/could/again388.html http://www.taekwondo.hr/could/again389.html http://www.taekwondo.hr/could/again390.html http://www.taekwondo.hr/could/again391.html http://www.taekwondo.hr/could/again392.html http://www.taekwondo.hr/could/again393.html http://www.taekwondo.hr/could/again394.html http://www.taekwondo.hr/could/again395.html http://www.taekwondo.hr/could/again396.html http://www.taekwondo.hr/could/again397.html http://www.taekwondo.hr/could/again398.html http://www.taekwondo.hr/could/again399.html http://www.taekwondo.hr/could/again400.html http://www.taekwondo.hr/could/again401.html http://www.taekwondo.hr/could/again402.html http://www.taekwondo.hr/could/again403.html http://www.taekwondo.hr/could/again404.html http://www.taekwondo.hr/could/again405.html http://www.taekwondo.hr/could/again406.html http://www.taekwondo.hr/could/again407.html http://www.taekwondo.hr/could/again408.html http://www.taekwondo.hr/could/again409.html http://www.taekwondo.hr/could/again410.html http://www.taekwondo.hr/could/again411.html http://www.taekwondo.hr/could/again412.html http://www.taekwondo.hr/could/again413.html http://www.taekwondo.hr/could/again414.html http://www.taekwondo.hr/could/again415.html http://www.taekwondo.hr/could/again416.html http://www.taekwondo.hr/could/again417.html http://www.taekwondo.hr/could/again418.html http://www.taekwondo.hr/could/again419.html http://www.taekwondo.hr/could/again420.html http://www.taekwondo.hr/could/again421.html http://www.taekwondo.hr/could/again422.html http://www.taekwondo.hr/could/again423.html http://www.taekwondo.hr/could/again424.html http://www.taekwondo.hr/could/again425.html http://www.taekwondo.hr/could/again426.html http://www.taekwondo.hr/could/again427.html http://www.taekwondo.hr/could/again428.html http://www.taekwondo.hr/could/again429.html http://www.taekwondo.hr/could/again430.html http://www.taekwondo.hr/could/again431.html http://www.taekwondo.hr/could/again432.html http://www.taekwondo.hr/could/again433.html http://www.taekwondo.hr/could/again434.html http://www.taekwondo.hr/could/again435.html http://www.taekwondo.hr/could/again436.html http://www.taekwondo.hr/could/again437.html http://www.taekwondo.hr/could/again438.html http://www.taekwondo.hr/could/again439.html http://www.taekwondo.hr/could/again440.html http://www.taekwondo.hr/could/again441.html http://www.taekwondo.hr/could/again442.html http://www.taekwondo.hr/could/again443.html http://www.taekwondo.hr/could/again444.html http://www.taekwondo.hr/could/again445.html http://www.taekwondo.hr/could/again446.html http://www.taekwondo.hr/could/again447.html http://www.taekwondo.hr/could/again448.html http://www.taekwondo.hr/could/again449.html http://www.taekwondo.hr/could/again450.html http://www.taekwondo.hr/could/again451.html http://www.taekwondo.hr/could/again452.html http://www.taekwondo.hr/could/again453.html http://www.taekwondo.hr/could/again454.html http://www.taekwondo.hr/could/again455.html http://www.taekwondo.hr/could/again456.html http://www.taekwondo.hr/could/again457.html http://www.taekwondo.hr/could/again458.html http://www.taekwondo.hr/could/again459.html http://www.taekwondo.hr/could/again460.html http://www.taekwondo.hr/could/again461.html http://www.taekwondo.hr/could/again462.html http://www.taekwondo.hr/could/again463.html http://www.taekwondo.hr/could/again464.html http://www.taekwondo.hr/could/again465.html http://www.taekwondo.hr/could/again466.html http://www.taekwondo.hr/could/again467.html http://www.taekwondo.hr/could/again468.html http://www.taekwondo.hr/could/again469.html http://www.taekwondo.hr/could/again470.html http://www.taekwondo.hr/could/again471.html http://www.taekwondo.hr/could/again472.html http://www.taekwondo.hr/could/again473.html http://www.taekwondo.hr/could/again474.html http://www.taekwondo.hr/could/again475.html http://www.taekwondo.hr/could/again476.html http://www.taekwondo.hr/could/again477.html http://www.taekwondo.hr/could/again478.html http://www.taekwondo.hr/could/again479.html http://www.taekwondo.hr/could/again480.html http://www.taekwondo.hr/could/again481.html http://www.taekwondo.hr/could/again482.html http://www.taekwondo.hr/could/again483.html http://www.taekwondo.hr/could/again484.html http://www.taekwondo.hr/could/again485.html http://www.taekwondo.hr/could/again486.html http://www.taekwondo.hr/could/again487.html http://www.taekwondo.hr/could/again488.html http://www.taekwondo.hr/could/again489.html http://www.taekwondo.hr/could/again490.html http://www.taekwondo.hr/could/again491.html http://www.taekwondo.hr/could/again492.html http://www.taekwondo.hr/could/again493.html http://www.taekwondo.hr/could/again494.html http://www.taekwondo.hr/could/again495.html http://www.taekwondo.hr/could/again496.html http://www.taekwondo.hr/could/again497.html http://www.taekwondo.hr/could/again498.html http://www.taekwondo.hr/could/again499.html http://www.taekwondo.hr/could/again500.html http://www.taekwondo.hr/could/again501.html http://www.taekwondo.hr/could/again502.html http://www.taekwondo.hr/could/again503.html http://www.taekwondo.hr/could/again504.html http://www.taekwondo.hr/could/again505.html http://www.taekwondo.hr/could/again506.html http://www.taekwondo.hr/could/again507.html http://www.taekwondo.hr/could/again508.html http://www.taekwondo.hr/could/again509.html http://www.taekwondo.hr/could/again510.html http://www.taekwondo.hr/could/again511.html http://www.taekwondo.hr/could/again512.html http://www.taekwondo.hr/could/again513.html http://www.taekwondo.hr/could/again514.html http://www.taekwondo.hr/could/again515.html http://www.taekwondo.hr/could/again516.html http://www.taekwondo.hr/could/again517.html http://www.taekwondo.hr/could/again518.html http://www.taekwondo.hr/could/again519.html http://www.taekwondo.hr/could/again520.html http://www.taekwondo.hr/could/again521.html http://www.taekwondo.hr/could/again522.html http://www.taekwondo.hr/could/again523.html http://www.taekwondo.hr/could/again524.html http://www.taekwondo.hr/could/again525.html http://www.taekwondo.hr/could/again526.html http://www.taekwondo.hr/could/again527.html http://www.taekwondo.hr/could/again528.html http://www.taekwondo.hr/could/again529.html http://www.taekwondo.hr/could/again530.html http://www.taekwondo.hr/could/again531.html http://www.taekwondo.hr/could/again532.html http://www.taekwondo.hr/could/again533.html http://www.taekwondo.hr/could/again534.html http://www.taekwondo.hr/could/again535.html http://www.taekwondo.hr/could/again536.html http://www.taekwondo.hr/could/again537.html http://www.taekwondo.hr/could/again538.html http://www.taekwondo.hr/could/again539.html http://www.taekwondo.hr/could/again540.html http://www.taekwondo.hr/could/again541.html http://www.taekwondo.hr/could/again542.html http://www.taekwondo.hr/could/again543.html http://www.taekwondo.hr/could/again544.html http://www.taekwondo.hr/could/again545.html http://www.taekwondo.hr/could/again546.html http://www.taekwondo.hr/could/again547.html http://www.taekwondo.hr/could/again548.html http://www.taekwondo.hr/could/again549.html http://www.taekwondo.hr/could/again550.html http://www.taekwondo.hr/could/again551.html http://www.taekwondo.hr/could/again552.html http://www.taekwondo.hr/could/again553.html http://www.taekwondo.hr/could/again554.html http://www.taekwondo.hr/could/again555.html http://www.taekwondo.hr/could/again556.html http://www.taekwondo.hr/could/again557.html http://www.taekwondo.hr/could/again558.html http://www.taekwondo.hr/could/again559.html http://www.taekwondo.hr/could/again560.html http://www.taekwondo.hr/could/again561.html http://www.taekwondo.hr/could/again562.html http://www.taekwondo.hr/could/again563.html http://www.taekwondo.hr/could/again564.html http://www.taekwondo.hr/could/again565.html http://www.taekwondo.hr/could/again566.html http://www.taekwondo.hr/could/again567.html http://www.taekwondo.hr/could/again568.html http://www.taekwondo.hr/could/again569.html http://www.taekwondo.hr/could/again570.html http://www.taekwondo.hr/could/again571.html http://www.taekwondo.hr/could/again572.html http://www.taekwondo.hr/could/again573.html http://www.taekwondo.hr/could/again574.html http://www.taekwondo.hr/could/again575.html http://www.taekwondo.hr/could/again576.html http://www.taekwondo.hr/could/again577.html http://www.taekwondo.hr/could/again578.html http://www.taekwondo.hr/could/again579.html