U skladu sa odlukama Skupštine HTS-a od 16. prosinca 2017.g. vezano za proslavu 50 godišnjice taekwondoa u Hrvatskoj, pozivamo sve klubove da nam do 20. veljače 2018. dostave imena svojih kandidata za pojedina priznanja:

  1. a) u kategoriji pioniri, promotori i sportski djelatnici, molimo da kandidirate osobe
  2. za zlatnu medalju časti – one koji su počeli trenirati taekwondo od 1972.g. i kontinuirano djeluju u taekwondou do danas
  3. za srebrenu medalju časti – one koji su počeli trenirati 1978.g. ili ranije i djeluju do danas
  4. za brončanu medalju časti – one koji su počeli trenirati 1983.g. ili ranije i djeluju do danas

Treba predložiti dokaze (dokumente ili svjedoke) koji to mogu potvrditi. Posebna pažnja mora biti na kontinuitet bavljenja taekwondo-om do današnjeg dana.

  1. b) b) Plaketa lojalnosti za klubove dodjeljuje se
  2. zlatna plaketa – klubu koji djeluje od 1972. ili ranije i u kontinuitetu do danas
  3. srebrena plaketa – klubu koji djeluje od 1978. ili ranije i u kontinuitetu do danas
  4. brončana plaketa – klubu koji djeluje od 1983. ili ranije i u kontinuitetu do danas

Sve pristigle prijave procijenit će Savjet predsjednika, a konačnu odluku donosi Upravni odbor HTS-a