6.CROATIA OPEN POOMSAE 2018“.

ZAPREŠIĆ, 21.10.2018.

RASPORED IZVOĐENJA FORMI

 

BORILIŠTE  A

Para forme

Kreativne forme

D2, D3, D4, TA1, TB1, SA2, SB2,SA4, SB3, SA5, SB5,KA4.

 

BORILIŠTE  B

KA5, KB5, JA3, JB3 SA1, SB1, KB4.

 

 

BORILIŠTE  C

KA 1, KB1, KA2, KB2, KA3, KB3,