Kranjska gora je domačin EUSA simpozija na kojem se između ostalih tema dogovaraju i detalji organizacije Europskog studentskog prvenstva 2019. kojem će domačin biti grad Zagreb.
Sportovi u kojima će se studenti natjecati su taekwondo, judo, karate i kickboxing.
Tehnički delegat ispred HTS-a je Mihaela Štrok, gl.tajnica, koja će detalje oko realizacije taekwondo turnira dogovoriti sa europskim tehničkim delegatom za taekwondo gdinom. Nooriem Shiraniem iz Njemačke.
Simpozij traje od 21. do 23.9.