Hrvatski taekwondo savez je jedan od nekoliko nacionalnih saveza partner u projektu koji je osmislio gdin. Dražen Čular, dugogodišnji taekwondo stručnjak te izvanredni profesor na Kineziološkom fakultetu u Splitu ujedno i voditelj projekta. Nositelj projekte je Kineziološki fakultet u Splitu, a između ostalih partnera od nacionalnih sportskih saveza partneri u projektu su Hrvatski taekwondo savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski rukometni savez, Hrvatski košarkaški savez i Hrvatski plivački savez.

Sažeto o projektu:
Identifikacija talenata u sportu pretpostavlja prepoznavanje darovitih s ciljem maksimalnog ostvarenja njihovih potencijala. U detekciji i razvoju talenata često se zanemaruje biološka i relativna dob mladih sportaša. Problem istraživanja predstavlja nepostojanje informacija o eventualnim pogreškama u procesu selekcije uzrokovanih neuvažavanjem razlika u kronološkoj, biološkoj i relativnoj dobi mladih hrvatskih sportaša. Ciljevi projekta su: 1) Ojačati hrvatski potencijal razvoja sportskih talenata umrežavanjem i povezivanjem nacionalnih saveza, trenera i istraživača, 2) Istražiti povezanost biološke, kronološke i relativne dobi sa selekcijom i postignutim rezultatima mlađih dobnih kategorija, 3) Generirati nova znanja u području relativne/kronološke/biološke dobi u funkciji uspostave Hrvatskog sport talent sustava, 4) Ojačati svijest o važnosti znanstvenog pristupa u detekciji i razvoju sportskih talenata Na uzorku sportaša mlađih dobnih kategorija registriranih pri nacionalnim savezima, prikupit će se podaci o: spolu, kronološkoj, biološkoj, relativnoj dobi, postignutim rezultatima, karakteristikama trenažnog procesa i reprezentativnom statusu ispitanika. Relativna dob će se temeljiti na datumima rođenja razvrstanim u 4 godišnja quartila. Procjena biološke dobi na uzorku ispitanika članova nacionalnih selekcija i ekvivalentnog slučajnog uzorka ostalih registriranih sportaša vršit će se a) metodom razvijenom od strane Mirwald i sur. 2012. god. b) prikupljanjem genetskog materijala ispitanika. Primjerenim statističkim metodama istražit će se razlike u kronološkoj/relativnoj /biološkoj dobi između: a) osvajača medalja na NP/EP/SP/YOG, b) članova nacionalnih selekcija i c) ostalih registriranih natjecatelja. Realizacija projektnih aktivnosti rezultirat će: a) Elaboratom o metodologiji procjene dobi i biološkoj klasifikaciji sportaša za potrebe uspostave Hrvatskog nacionalnog sustava detekcije i razvoja sportskih talenata, b) publiciranjem rezultata istraživanja o povezanosti dobi, selekcije i rezultatske uspješnosti c) provjere upotrebne vrijednosti primijenjenih metoda procjene biološke dobi temeljen na genetskim uzorcima na uzorku mladih hrvatskih sportaša. Za očekivati je da primjena rezultata projekta u praksi doprinese smanjenju pogrešaka i unaprjeđenju sustava detekcije, selekcije i razvoja sportskih talenata u RH.