Hrvatski taekwondo savez je u subotu 10.03.2018. u Zagrebu, proveo Izbornu sjednicu Skupštine. Na sjednici je prisustvovalo 93 predstavnika članica od ukupno 142. Kandidaturu za funkciju predsjednika u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. predao je jedan kandidat, dosadašnji predsjednik Anto Nobilo. Nakon glasanja koje je bilo jednoglasno, predsjednik Anto Nobilo dobio je novi četverogodišnji mandat.

U svom izlaganju predsjednik je naveo osnovne pravce razvoja hrvatskog taekwondoa u iduče četri godine kojima će posvetiti posebnu pažnju i energiju.
1. Okupljanje cjelokupne hrvatske taekwondo zajednice, bez obzira na različitost u stavovima. Snaga Saveza je u zajedništvu i jedino na taj način možemo napraviti značajnije iskorake u razvoju našeg sporta.

2. Hrvatski nacionalni taekwondo centar. Prvi koraci su već poduzeti, očekuje se da će u idučim tjednima biti definiran datum predaje zgrade Kineskog paviljona na Zagrebačkom velesajmu na upravljanje. Projekt je napravljen, što je velik korak u realizaciji cjelokupnog projekta. Osnivanjem centra, HTS će morati u svrhu ekonomičnog upravljanja centrom, osnovati tvrtu i zaposliti određen broj ljudi koji će kroz centar prihodovati HTS-u vlastita sredstva kako bi mogli u budućnosti ista koristiti za daljnji razvoj i aktivnosti u svrhu poboljšanja kvalitete hrvatskog taekwondoa

3. Obrazovanje stručnih kadrova – trenera taekwondoa. Stručne, obrazovane osobe u našem sportu su nužne kako bi se razvijali u pravom smjeru. Sportaši, treneri i suci su osnova sporta i njihovo sportsko obrazovanje je za nas prioritet u budućnosti. Trenutno, velik broj naših trenera nema zadovoljavajući stupanj obrazovanja u sportu koji između ostalog propisuje i Zakon o sportu. U daljnjem radu posvetit ćemo se tome da svi naši treneri steknu potrebnu sportsku naobrazbu. U skoroj budućnosti počet će djelovati i Hrvatska taekwondo akademija.

4. Uvođenje poslovne logike. Današnje vrijeme i promjene na našoj ali i svjetskoj razini pokazuju da sport postaje posao i da su treneri danas u svojim klubovima na razini profesionalaca. Klubovi djeluju poput malih tvrtki i mi se u skladu s time moramo mijenjati. U skladu sa očekivanim promjenama Zakona o sportu, udruge i klubovi moći će se registrirati kao tvrtke. U skladu s tim trendom i mi ćemo napraviti dodatno savjetovanje i obrazovanje naših članova o sportskom menadžmentu kroz seminare ili školovanje na taekwondo akademiji. HTS će se također mijenjati u skladu sa predviđenim novitetima u sportu. HTS mora početi stvarati vlastiti prihod.

5. Odnosi s medijima. Taekwondo je prisutan u medijima, ali nedovoljno. Savez će morati imati glasnogovornika, čiji će zadatak biti prikupljanje informacija iz života taekwondoa i njihovo plasiranje u medije i društvene mreže.

Gdin. Nobilo je predstavio i prijedlog Upravnog odbora s kojim bi u sljedećem razdoblju pokušao ostvariti sve zacrtane ciljeve, te članove Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2018.-2022.:
UPRAVNI ODBOR
1. Franjo Prot, dopredsjednik
2. Nikola Pemper, dopredsjednik
3. Mladen Uskok, član
4. Damir Zahirović, član
5. Jurica Prpić, član
6. Ivica Blatančić, član
7. Drago Maček, član
8. Boris Makarun, član
9. Viktor Romančuk, član
10. Mario Kozić, član

NADZORNI ODBOR:
1. Igor Pataky
2. Mladen Reinić
3. Juraj Kralj

Prijedlog članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora usvojen je jednoglasno.