Poštovani članovi, molimo vas da u aplikacijI Simplycompete NE ZAPOČINJETE sa unošenjem podataka i samo dijela dokumenata svojih članova. Registraciju započinjite samo ukoliko imate POTPUNU DOKUMENTACIJU ZA UNOS. U ovom trenutku nama kao nacionalnim administratorima se pojavljuje velika količina dokumenata (nekoliko stotina trenutno) koje moramo svaki posebno otvarati i pregledavati za unesene sportaše, a večina nije potpuna i ne možemo ih odobriti.

Gubimo izuzetno puno vremena na provjeru nepotpunih profila sportaša i službenih osoba, zbog čega će i odobravanje uredno popunjenih profila biti dugotrajnije.

MOLIMO VAS DA ZAPOČINJETE REGISTRACIJU ZA SPORTAŠE ILI SLUŽBENE OSOBE ZA KOJE IMATE POTPUNU DOKUMENTACIJU!!!