Poštovani,

nove Obrasce za kategorizaciju sportaša za 2021.godinu možete pronaći na Link

ili ih preuzmite ovdje:

Zahtjev za produljenje 2021.godine

Zahtjev za kategorizaciju 2021.godine