Članovi Izvršnog odbora Europske taekwondo federacije glasali su o kvotama sportaša za službena WTE natjecanja, te mogućnostima direktnog plasiranja sportaša na WTE prvenstva.

Letter E-voting