Svjetska taekwondo federacija je dodijelila domaćinstvo seminara za međunarodne suce u sportskoj borbi i formama Hrvatskom taekwondo savezu. Seminar će se održati u Zagrebu početkom lipnja. Prijaviti se mogu kandidati za međunarodne suce i suci koji obnavljaju međunarodnu licencu. Službeni poziv i detalje vezane uz seminar ćemo objaviti pravovremeno.

WF najava seminara