Edukativni centar Kukkiwon organizirao je od 18.-22.07. u Muju (Koreja) međunarodni seminar za trenere koji je obuhvatio praktični trening osnovne tehnike, trening za forme, demonstracije, slobodnu borbu i samoobranu. U teoretskom dijelu obuhvaćena su pravila za pripremu kandidata za više pojaseve, te moralni aspekt edukacije sportaša. Sva predavanja održala su se u Taekwondowonu u gradu Muju.

Jedini predstavnik iz Hrvatske bio je gdin. Anđelko Vučenik, 8.Dan. Na kraju seminara gdin. Vučenik je promoviran u 1. klasu međunarodnog instruktora, te će na narednim seminarima za trenere u Hrvatskoj prenijeti svoja novo stečena znanja.