U interesu zaštite interesa para taekwondo sportaša obavještavamo sve članice saveza da HTS i Hrvatski paraolimpijski odbor dogovaraju model odnosa i načina funkcioniranja para sportaša te ćemo svoje odnose urediti sklapanajem ugovora a sve u cilju zaštite prava para taekwondo sporta.

Hrvatski taekwondo savez štiti interese para taekwondo sportaša kroz komisiju koja vodi brigu o razvoju para sporta u sklopu Hrvatskog taekwondo saveza.
U cilju što kvalitetnijeg reguliranja odnosa između Hrvatskog taekwondo saveza i Hrvatskog paraolimpijskog odbora molimo da svi zainteresirani klubovi svoje prijedloge dostave Komisiji za para taekwondo sport.
Također napominjemo da je Hrvatski paraolimpijski odbor  raspisao natječaj za izbor trenera/izbornika u para olimpijskim sportovima. Naš trener Tomić (TK”Galeb”) iz Splita obnaša tu dužnost od 2013. godine te je Upravni odbor izdao preporuku HTS-a njegovoj kandidaturi.
Glavni tajnik
Ivan Radoš