Odluke sjednice upravnog odbora HTS-a održane u Skradinu 17.07.2017.

ODLUKE