Upravni odbor je na sjednici 01/2017 održanoj 06.05. donio sljedeće odluke:

  1. Ukida se odluka o zabrani suđenja licenciranih sudaca HTS-a za uzrast „limača“ na turnirima u organizaciji klubova, članica HTS-a. Uzrast „limača“ nije službena disciplina HTS-a, ali u svrhu zaštite najmlađih sudionika taekwondo natjecanja, organizatori turnira moraju angažirati educirane licencirane suce HTS-a ili suce iz inozemstva.

 

  1. Tijekom Svjetskog seniorskog prvenstva održat će se Izborna sjednica Skupštine WTF-a i ETU-a Upravni odbor je podržao kandidaturu predsjednika HTS-a gdina. Nobila za izvršno tijelo WTF-a te kandidaturu gdina. Prota za izvršno tijelo ETU-a.

 

  1. Hrvatski taekwondo savez ima problem nedovoljno stručno osposobljenih kadrova (trenera) sukladno Zakonu o sportu. Upravni odbor je donio dvije odluke koje se odnose na trenutno stanje trenerskih kadrova u klubovima članicama HTS-a, te stručno osposobljenih trenera u klubovima koji će zatražiti članstvo u HTS-u.
  2. a) Napravit će se raspis klubovima da u roku od dvije godine (zaključno sa 01.01.2019.) osobe koje nisu završile ili upisale minimum tečaj stručnog osposobljavanja za zvanje taekwondo trener gube pravo na licencu trenera/voditelja HTS-a.
  3. b) Niti jedan klub ne može biti primljen u članstvo, ako nema stručno osposobljene kadrove u skladu sa Zakonom o sportu.

HTS će organizirati školovanje po regijama u suradnji sa ustanovom za obrazovanje odraslih.

 

  1. Klubovi koji nisu podmirili dug članarine za 2014. godinu do zadanog roka (17.02.2017.) odlukom Upravnog odbora suspendirani su, odnosno nemaju mogućnosti sudjelovati u aktivnostima HTS-a (sudjelovanje u radu Skupštine HTS-a, natjecanja iz Kalendara aktivnosti HTS-a, registracija GAL licenci, diplome HTS-a, polaganje majstorskih zvanja i dr.)

Sljedeći klubovi su odlukom Upravnog odbora suspendirani od 06.05.2017.:

Tk „Kraljevica“, Tk „Salona“, Tk „Grabrik“, Tk „Poreč“, Tk „Sljeme“, Tk „Viškovo“, Tk „Sokol Cerna“, Tk „Vrlika“, Tk „Bak“, Tk „Likos“, Tk „Vrpolje“

Klubovi imaju mogućnost vratit aktivan status nakon uplate dugovanja.

 

  1. Hrvatski paraolimpijski odbor je član Svjetskog paraolimpijskog odbora koji surađuje sa WTF-om. Nakon održanog sastanka sa predstavnicima HPO-a gl. tajnik Ivan Radoš je obavijestio Upravni odbor da će HPO poslati prijedlog ugovora o suradnji između HPO-a i HTS-a. HTS je nadležan za sve aktivnosti taekwondo sporta u Hrvatskoj pa tako i u para disciplinama. Para sportaši za sudjelovanje u natjecanjima moraju imati GAL licencu koju mogu ostvariti samo kroz HTS i na način da su članovi taekwondo klubova, članica HTS-a.

 

  1. Upravni odbor je donio odluku da se za Kadetsko i juniorsko prvenstvo Hrvatske nositelji određuju temeljem nacionalne rang liste. Odluka će biti unesena i u Natjecateljski pravilnik.