Upravni odbor je na sjednici 3/2019 održanoj 14.12.2019. u Zagrebu donio sljedeće odluke:

1. Usvojen je Pravilnik o registraciji natjecatelja HTS-a

2. Hrvatski taekwondo savez je zaprimio dopis Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine o želji za prijelazom dvoje sportaša HTS-a Marije Štetić iz Tk “Dubrava” i Dinka Šegedina iz Tk “Forteca” u TKD Savez BiH. Upravni odbor je uvjetno dao suglasnost za prijelaz, no sportaši i matični klubovi moraju poslati pismeno objašnjenje razloga prijelaza.

3. Gđa. Lidija Katalinić Špoljarić je poslala članovima Upravnog odbora dopis u kojem je tražila pojašnjenje oko nominacija za dodjelu novčanih nagrada Vlade RH za vrhunska sportska dostignuća za 2019.godinu.  Petar Josipović je članovima Upravnog odbora iznio svoje očitovanje glede održanih velikih sportskih manifestacija za koje nacionalni savez može podnijeti zahtjev za dodjelu novčanih nagrada:
1. Europsko prvenstvo za mlađe seniore, Helsingborg, Švedska, 05.-08.09.2019. Natjecanje G-2 statusa WT-a.
2. Europsko extra prvenstvo, Bari, Italija, 01.-03.11.2019. Natjecanje G-4 statusa WT-a.
3. Europsko prvenstvo u olimpijskim kategorijama, Dublin, Irska, studeni 2019. Natjecanje G-1 statusa.

Natjecanja su klasificirana od strane WT-a sukladno dokumentu “Ranking bylaw” koje je na snazi od 07.12.2015.

Temeljem članka 2. stavak 12. “Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/2017)” koje glasi:
12. U slučaju postojanja više razina (rangova, divizija i sl.) svjetskih i europskih prvenstava pojedinog sporta državne nagrade sportašima dodjeljuju se samo za svjetska i europska prvenstva najviše razine”

HTS je poslao nominaciju za dodjelu državnih nagrada za Europsko extra prvenstvo uz napomenu za očitovanjem Središnjeg državnog ureda za sport vezano uz sami zahtjev 04.12.2019., ali do danas nemamo odgovor na sam zahtjev.

Stav je Upravnog odbora da podržava prijedlog direktora reprezentacije da se za dodjelu državne nagrade za vrhunska sportska postignuća nominira Europsko extra prvenstvo, koje je najviše razine sukladno odredbama WT-a  o klasifikaciji natjecanja (G-4), te Uredbi o dodjeli državnih nagrada.