Međunarodni olimpijski odbor je na svojoj 131. sjednici održanoj u Limi (Peru) donio odluku da će taekwondo sport biti u službenom programu Olimpijskih igara 2024. godine.

 Pismo predsjednika WT-a gdina. Chungwon Chouea