KLUBOVIMA HTS-a,

 

Povodom uvrštenja tradicionalnog ITF Taekwondo-a u nomenklaturi sportova u RH, vidljivo je da „dežurni kritičari“ kao i obično, šire zabunu među članstvom, a stvari su jednostavne.

Nekoliko klubova koji se bave ITF taekwondo-om ishodilo je uvrštenje tog sporta u službenu nomenklaturu sportova pod imenom „tradicionalni ITF Taekwondo“. Temeljem te činjenice osnovali su Savez i zatražit će prijem u HOO. U okviru te procedure HOO je zatražio naše mišljenje o mogućnosti da ti klubovi organiziraju svoj rad unutar HTS-a. Zbog stava WT-a da nacionalni savezi Taekwondo-a ne mogu osim u WT-u biti članovi drugih međunarodnih federacija, to nismo mogli prihvatiti. U tim okolnostima, u skladu sa solidarnošću cijele taekwondo zajednice, služili smo se sa prijedlogom za osnivanje vlastitog saveza.

Drugo nismo ni mogli, jer mi sami nismo mogli osigurati naše članstvo u ITF-u i sudjelovanju u ITF natjecanjima. Dakle opisani proces se odvijao između grupe klubova i HOO, a mi smo dali svoje stručno mišljenje. Nikakvu odluku mi nismo mogli donijeti.

Što se tiče upita da li ćemo dijeliti novac sa ITF TKD, moram reći da se radi o nerazumnim pitanjima. HTS je kao olimpijski sport sa najboljim svjetskim rezultatima financiran kao individualan sport najviše kategorije. To financiranje HTS-a je neusporedivo sa financiranjem npr. neolimpijskih borilačkih sportova tipa kick box, jiu-jica, sambo, savate itd. Naši konkurenti su atletika, karate, moguće judo. Uostalom konkurencija je zdrava i dobra.

Što se tiče članstva, svaki klub Taekwondo-a koji se želi baviti „novim“ TKD sportom može zatražiti isključenje iz HTS-a i mora se registrirati pod imenom novog sporta tj. „tradicionalni ITF Taekwondo“. Mi nikoga ne možemo i nećemo tjerati iz članstva HTS sve dok ispunjava dužnosti člana, a registriran je za taekwondo.U ovom trenutku primili smo dva zahtjeva za ispisnicom.

Mi smo demokratski savez i svi su naši članovi u HTS-u na dobrovoljnoj osnovi. Naših članova ima više nego dovoljno. Našim prijateljima iz ITF TKD želimo puno sreće i uspjeha. Oni su naša „braća po oružju“ i pomoći ćemo im na svaki način, ako to od nas zatraže. Jasno, ostaje nada da će se jednog dana WT i ITF ponovno ujediniti i da ćemo opet postati jedan sport. Taekwondo je u svojoj suštini jedan ( sa više sportskih disciplina), jednako kao što je domovina TKD, Koreja, jedna. Svjetske okolnosti su TKD i Koreju podijelili, ali ne znači da se opet sve to neće vratiti u jednu prirodnu cjelinu. Do tada naši prijatelji iz ITF-a razvijati će se unutar svog novog Saveza, ali naglašavam da su međunarodni sporazumi o suradnji WT i ITF i dalje na snazi.

 

U Zagrebu, 29. ožujka 2021.g.

Predsjednik HTS-a:

Anto Nobilo