Poštovani,

U prilogu Vam prosljeđujem Poziv za upis u Program osposobljavanja za poslove trenera/ice taekwondoa,
za novu generaciju koja će se održati u Zagrebu (3.-5.2.2023.), te Prijavnica – upisnica za program.

Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati do 26. siječnja 2023. e-mailom na adresu  sport.uciliste@gmail.com

POZIV

Prijavnica