Ministarstvo zdravstva dostavilo je Središnjem državnom uredu za šport Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine i Stručno mišljenje Hrvatskog pedijatrijskog društva u svezi s izlaganjem djece suncu i vrućinama i preporuke za smanjenje rizika.

 

Protokol o posttupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

Protokolom su utvrđeni postupci potrebni za pripravnost i djelovanje službi zdravstvene i socijalne skrbi te drugih institucija na nacionalnoj i lokalnim razinama u slučaju pojave toplinskih valova kako bi se pravovremeno poduzele preventivne mjere koje mogu ublažiti negativne posljedice po zdravlje.