Sportska televizija će 05.02.2019. u 17,00 sati objaviti reportažu sa
Prvenstva Zagreba održanog 03.02.2019 u Š.D. “Sutinska vrela”