Sami postupak registracije je nepromjenjen. Kao i do sada za kadete, juniore i seniore  potrebni su sljedeći dokumenti; osobna iskaznica ili putovnica, slika, Izjava (nova) i diploma zvanja. Jedina promjena u potrebnim dokumentima je za mlađe kadete za koje više nije potrebna osobna iskaznica ili putovnica već je dovoljna domovnica (uz ostale dokumente; slika, diploma zvanja i Izjava)
Trošak registracije:
Nacionalna registracija  – mlađi kadeti 25,00 kn
                            – kadeti, juniori, seniori 50,00 kn
WT Licence – mlađi kadeti 4,00 eura
 – kadeti, juniori, seniori 34,00 eura
 – ako imate iskaznicu a sportaš nije promjenio uzrasnu kategoriju 32,00 eura
Registraciju tj. “Order” je potrbno izraditi najmanje tjedan dana prije željenog (domaćeg) turnira dok za međunarodne turnire potrebno je izraditi registraciju barem mjesec dana ranije zbog rokova prijave za iste.