Renata Crkvenac, predsjednica sudačke komisije Hrvatskog taekwondo saveza imenovana je za članicu Edukacijske komisije WT-a (Education Committee) u mandatu do sljedeće Skupštine WT-a koja će se održati 14.05.2019. u Manchesteru.

Čestitamo!