1. – 31.05.2017 – Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

01.06.2017.         – Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang lista 02.-12.06.2017. – Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 13.06.2017.         – Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije                                         objavljivanja konačne rang liste 13. – 19.06.2017. – Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang liste 20.06.2017.          – Nacioanlni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport 20. – 23.06.2017. – Unos zaprimljenih rang lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

KRITERIJ USPJEŠNOSTI Kriterij sportske uspješnosti temeljem kojih će Hrvatski taekwondo savez napraviti rang listu kandidata su ostvareni sportski rezultati u sportskoj borbi i formama u periodu 2015. – 2017. godine:

  1. SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO
  2. PRVENSTVO HRVATSKE  
  3. MEĐUNARODNI TURNIRI „G“ STATUSA  
  4. MEĐUNARODNI TURNIRI  
  5. REGIONALNO PRVENSTVO

Molimo odgovorne osobe klubova da najkasnije do 02.06.2017. u ured HTS-a dostave listu ostvarenih rezultata temeljem gore navedenih kriterija, svojih sportaša, kandidata za sportska odjeljenja srednjih škola.

ROKOVI I POSTUPAK PRIJAVE KANDIDATA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE