Hrvatska olimpijska akademija organizira seminar o olimpizmu za nove edukatore koji će se
održati u ponedjeljak 28. studenoga 2022. godine u trajanju od 9 do 14 sati.

Seminar je namijenjen zainteresiranim osobama koje imaju iskustvo i predznanje u sportu
i/ili radu s djecom i mladima.
Po završetku seminara, sudionici će moći sudjelovati u provođenju olimpijskih radionica i
ostalih edukativnih programa Hrvatske olimpijske akademije.

Za sudionike radionice osiguran je ručak.

Za prijavu na seminar potrebno je ispunjenu prijavnicu zajedno sa životopisom poslati na
e-mail adresu: ana.popovcic@hoo.hr

Rok za prijavu na seminar je 10. studenoga 2022.

Kontakt osoba:
dr. sc. Ana Popovčić
Voditeljica Odbora za promicanje olimpizma Hrvatske olimpijske akademije
ana.popovcic@hoo.hr
091 2521 222

 

Prijevnicu možete skinuti s ovog linka