Sportsko učilište koje provodi osposobljavanje kadrova u sportu spremno je upisati dodatne grupe polaznika za zvanje taekwondo trener ukoliko se prijavi dovoljan broj polaznika. Grupu čini minimalno 15 osoba i moguće je organizirati školovanje po regijama kako je navedeno u pozivu. Molimo zainteresirane da se do 10.02.2019. prijave u ured HTS-a kako bi mogli napraviti dogovor o početku školovanja sa upravom učilišta.

Pretprijava

Poziv