Poštovani,

molimo sve kandidate da provjere rang-listu,  prigovore zaprimamo do 19.06.2019. na mail Saveza – hts@taekwondo.hr

Preliminarna rang-lista