Nakon sudjelovanja predsjednika HTS-a Anto Nobila na 1.  međunarodnoj konferenciji o konvergenciji u taekwondou i održanog govora, predsjednik WT Choue nazvao je g. Nobila i obavijestio da su prihvatili njegov koncept protaekwondo-a kao platforme za ujedinjenje ITF i WT. Predsjednik Nobilo pozvan je u Koreju u radnu skupinu WT koja će koncipirati cijeli projekt pro taekwondo.

Govor predsjednika HTS-a (hrvatski)

Video (engleski)