Na temelju članka 46. Statuta Hrvatskog taekwondo saveza a na temelju Odluke Upravnog odbora o raspisivanju natječaja za Glavnog tajnika – volontera HTS-a od 21.01.2023., raspisuje se javni natječaj za Glavnog tajnika – volontera Hrvatskog taekwondo saveza

Natječaj možete pronaći OVDJE