Ovdje možete preuzeti Kalendar aktivnosti HTS-a za 2020. godinu koji ćemo ažurirati nakon prijava klubova za upis turnira u Kalendar aktivnosti. Molimo sve zainteresirane kandidate za organizaciju državnih prvenstava te turnira da svoje ispunjene prijave dostave u ured HTS-a putem maila, pošte ili osobno najkasnije do 20.12.2019. Za državna prvenstva koja nisu trenutno upisana u Kalendar aktivnosti vrijeme održavanja uskladit će se prema mogućnostima potencijalnih domaćina i trenera nacionalnih selekcija.

 

Kalendar HTS 2020

Prijava kandidatura državna prvenstva 2020

Prijava prateći kalendar 2020