Upravni odbor je u svibnju 2017. godine donio odluku o periodu u kojem treneri taekwondoa moraju imati stručnu spremu, a koja je propisana Zakonom o sportu Republike Hrvatske.

Članak 9., stavak 2. i 3. Zakona o sportu:
(2) Trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu.

(3) Poslove trenera može obavljati i osoba:
– koja je za te poslove osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra na temelju programa za stjecanje licencije krovnih svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta,
– koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu,
– koja je poslvoe trenera obavljala najmanje 15 godina do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a stručno je osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu.

Podsjećamo sve naše članice da od 01.01.2019. (odluka Upravnog odbora iz 2017.) osoba koja nema uvjerenje o stručnoj spremi propisanoj Zakonom o sportu neće moći dobiti licencu trenera HTS-a, odnosno neće biti u mogućnosti zatražiti GOL licencu (registracija trenera kroz Simplycompete aplikaciju). Prema napucima Gradskog kontrolnog ureda (sportska inspekcija), osobe koje su u postupku obrazovanja putem ustanova za osposobljavanje kadra u sportu također neće moći zatražiti licencu dok ne dobiju uvjerenje o završenom školovanju.

Molimo sve naše članice da sukladno propisima osiguraju stručni kadar u svojim klubovima za 2019. godinu.