Predsjednik Europske taekwondo federacije (WTE) imenovao je gđu. Tamaru Pradegan za predsjednicu Odbora za djecu i studente pri WTE-u za mandatno razdoblje 2020. – 2021.

Želimo gđi. Pradegan puno uspjeha u radu.