Hrvatski taekwondo savez će 03.07.2021. organizirati polaganje za majstorska zvanja (1.-4. Dan i 5. – 7. Dan).

Molimo sve članice da do 23.06.2021. na mail HTS-a (hts@taekwondo.hr) prijave svoje kandidate. Potrebno je upisati ime, prezime i zvanje za koje kandidat polaže.

Poziv sa svim detaljima objavit ćemo naknadno. Satnicu polaganja dostavit ćemo nakon završetka prijava.