Poštovani,

Na 55. sjednici Skupštine HOO-a održane 8. srpnja 2020. godine usvojene su Izmjene i dopune financijskog plana HOO-a za 2020. godinu.

Obavještavamo Vas da su sredstva korisnika razvojnih programa za 2020. godinu umanjena za 20% na stavci priprema i natjecanja s mogućnošću prenamjene u dogovoru s voditeljima razvojnih programa.

Molimo Vas da sukladno okolnostima nastalim uslijed epidemije virusa COVID 19 odgovorno razmotrite mogućnosti realizacije, prvenstveno priprema i natjecanja, kao i ostalih programom predviđenih aktivnosti Vaših sportaša korisnika razvojnih programa kako bismo očuvali sport i sportaše u ovoj izazovnoj situaciji u kojoj se nalazimo.