Antalya (Turska) će od 02. – 07. veljače biti domaćin Svjetskog para taekwondo prvenstva. Hrvatski taekwondo savez je za prvenstvo prijavio sljedeće sportaše i službene osobe:

1. Senada Halilčević P30
2. Mario Komorčec P20
3. Domagoj Vujčić P20
4. Viktor Frane Gligo P20
5. Ivan Mikulić K44 M+75 kg
6. Vera Tršinski P20
7. Edi Karadžić P30 i K44 -75 kg
8. Leon Božo Škravan P30
9. Biserka Sambol P20
10. Zdravko Krešić P20
11. Mladen Tomić, trener
12. Marko Telenta
13. Tihomir Horvath, trener
14. Danijel Bursač, trener
15. Katarina Drmić, asistent
16.Kristijan Škravan, asistent
17. Matija Soro, trener
18. Martina Peranović, trener
19. Vlado Požežanac, vođa ekipe

Puno sreće i uspjeha svim sportašima na natjecanju.