Predsjednik Europske taekwondo federacije gdin. Athanasios Pragalos imenovao je gdina. Miroslava Brežana za člana Viječa WTE-a na mandatno razdoblje 2020. – 2021.

Čestitamo gdinu. Brežanu i želimo puno uspjeha u radu.