Hrvatski taekwondo savez je uputio HOO-u zamolbu za prenamijenu sredstava Redovnog financijskog programa Saveza na ime stručnog rada u klubovima HTS-a kao i za pomoć klubovima HTS-a. U ovom trenu HOO nema službenu odluku o mogućnosti prenamijene i korištenju sredstava na način kako smo zatražili, ali će nas obavijestiti o tome nakon sastanka sa predstavnicima SDUŠ-a. Očekujemo pozitivan odgovor, o čemu ćemo svoje članice pravovremeno izvještavati. Stoga molimo sve koji do danas nisu, da nam dostavite tražene podatke u što kraćem roku.